Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

Nepriklausomybės atkūrimo  – viena iš Lietuvos valstybinių švenčių. Minima  d., pažymint 1990 m. tą dieną Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pasirašytą Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą.

jame rašoma, kad atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir tarybos nariai.

Rusija pripažino visišką Lietuvos nepriklausomybę, 1991 m. liepos 9 d. su Lietuva pasirašydama sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų.

Kovo 11 d. paskelbta nedarbo diena.

Data

2021-03-11

Laikas

Visą dieną
Kategorijos
Back to top button