2023 m. Velykos: kada švęsime vieną svarbiausių bažnytinių švenčių?

2023 metų velykos

2023 m. Velykos – viena svarbiausių bažnytinių švenčių, per kurią prisimename stebuklingą Jėzaus prisikėlimą po mirties bausmės vykdymo ir Jo įžengimą į dangų. Per Velykas Lietuvoje įprasta kepti velykinius pyragus ir dažyti vištų kiaušinius įvairiausiomis spalvomis.

Velykos – kilnojamoji šventė, kurios data priklauso nuo mėnulio kalendoriaus, tačiau visada švenčiama sekmadienį. Prieš Velykas tikintieji išvalo kūną, laikydamiesi griežtos gavėnios.

Kada bus 2023 m. Velykos?

2023 m. Velykų data nustatoma taip: pažiūrėkite, kada ateis pirmoji pilnatis po pavasario lygiadienio (kovo 21 d.). Artimiausias šios pilnaties sekmadienis yra Velykų diena. Katalikų Velykos 2023 metais bus švenčiamos – balandžio 9 d .

2023 metų balandžio 9 d., sekmadienis (pirmoji diena)

2023 metų balandžio 10 d., pirmadienis (antroji diena)

Velykų švenčių tradicijos

Prieš Velykas tikintieji laikosi griežto septynių savaičių pasninko. Velykų tradicijos visiems gerai žinomos. Šventą dieną žmonės dalyvauja pamaldose. Per Velykas žmonės šventina velykinius margučius, kiaušinius, pieno ir mėsos produktus, taip pat druską, kuri laikoma geros sveikatos ir turto simboliu. Atkreipkite dėmesį, kad Velykos simbolizuoja Jėzaus Kristaus kūną, Prisikėlimą ir Dangaus Karalystę.

Gamtos ženklai per Velykas, ką jie reiškia?

Ko negalima daryti per Velykas?

Exit mobile version