Darbo kodekso pakeitimai nuo 2023 m. sausio 1 d.: Sveikatingumo gerinimas

Sveikatos gerinimo atostogos

Seimo narys Linas Jonauskas dar šių metų birželio mėnesį inicijavo Darbo kodekso pakeitimą, papildant įstatymo 131 straipsnio 1 dalį 7 punktu: sveikatingumo gerinimas. Ką tai reiškia darbdaviams ir darbuotojams? Apie tai skaitykite šiame straipsnyje.

Darbo kodeksas: Sveikatingumo gerinimas

Sveikatingumo gerinimas

Sveikatos gerinimo atostogos

Sveikatos gerinimo atostogos – laisvas nuo darbo laikas, suteikiamas darbuotojui jo prašymu sveikatai gerinti. Už sveikatos gerinimo atostogas darbuotojams mokamas vidutinis darbo užmokestis. Sveikatos gerinimo atostogos darbdavio nustatyta tvarka gali būti suteikiamos ir prašymo pateikimo dieną, jeigu prašymas pateikiamas ne vėliau kaip likus vienai valandai iki darbo pradžios.

Darbuotojams per metus suteikiamos 5 dienų sveikatos gerinimo atostogos.

Teisė pasinaudoti dalimi sveikatos gerinimo atostogų atsiranda darbuotojui, kuris nepertraukiamai dirba 3 mėnesius.

Teisė pasinaudoti visomis ar likusia nepanaudota per metus sukauptų sveikatos gerinimo atostogų dalimi prarandama praėjus kalendoriniams metams nuo darbo santykių pradžios.

Sveikatos gerinimo atostogų pakeisti pinigine kompensacija draudžiama. Už nepanaudotas sveikatos gerinimo atostogas kompensacija nemokama.“

Sveikatos gerinimo įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Šį įstatymą rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3e1d2340e22f11ecb1b39d276e924a5d

Apibendrinimas

Taigi, pagal šio įstatymo pakeitimą, darbuotojai galės informuoti darbdavį likus vos 1 valandai iki darbo pradžios, kad į darbą neatvyks, nes keliauja gerinti savo sveikatą (sportuoti, lankytis reabilitacijoje ar kitaip gerinti savo sveikatą). Darbuotojas per metus laiko galės panaudoti 5 darbo dienas sveikatos gerinimui. Darbuotojas už šias dienas gaus vidutinį darbo užmokestį. Šios dienos nebus išskaičiuojamos iš apmokamų atostogų, tad darbuotojai turės viso 25 darbo dienas atostogų per visus metus, jeigu darbuotojas dirba 5 dienas per savaitę arba 29 dienas atostogų, jeigu darbuotojas dirba 6 dienas per savaitę. Kaip tiksliai bus įgyvendinamas šis įstatymas sužinosime šiek tiek vėliau, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi nustatyti įgyvendinamuosius teisės aktus.

Exit mobile version