Tarptautinė vaikų gynimo diena – birželio 1-oji

Vaiku gynimo diena 2022 birzelio 1

Vaiku gynimo diena 2022 birzelio 1

1949 m. Tarptautinės demokratinės moterų federacijos nutarimu buvo paskelbta Vaikų diena. Pirmosios metinės buvo švenčiamos 1950 m. 51 pasaulio šalyje.

Vaiku gynimo diena
Vaikų gynimo diena

Istorija ir faktai

Skirtingais laikotarpiais požiūris į vaikus ne visada buvo vienodas, tačiau jų apsaugos poreikis ir jų teisės ilgainiui plėtėsi.

1924 m. Tautų Lyga priėmė Ženevos vaiko teisių deklaraciją. Tuo metu vaiko teisės daugiausia buvo svarstomos atsižvelgiant į priemones, kurių reikia imtis kovojant su vergija, vaikų darbu ir prekyba vaikais.

1959 m. Jungtinių Tautų organizacija patvirtino Vaiko teisių deklaraciją, kurioje išdėstyti socialiniai ir teisiniai vaikų apsaugos ir gerovės principai. Tačiau 1924 m. Ženevos vaiko teisių deklaracija ir 1959 m. Vaiko teisių deklaracija buvo tik deklaratyvaus ir rekomendacinio pobūdžio; vaiko teisėms apsaugoti ir užtikrinti reikėjo konkrečių įstatymų ir tarptautinių susitarimų. Vaikų teises reglamentuojantys teisės aktai taip pat buvo ginčijami.

1989 m. spalio 20 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja ratifikavo Vaiko teisių konvenciją.

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuva Vaiko teisių konvenciją ratifikavo 1995 m., o, įgyvendinant jos nuostatas, 1996 metais buvo priimtas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.

Vaiko teisių įstatymą rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/asr

Šimonytės sveikinimas Vaikų gynimo dienos proga

Mieli vaikai,

esate Lietuvos atžalynas, kuris nuolat stiebiasi į viršų. Pastarieji metai jums buvo sudėtingi. Augant, bręstant labai reikia bendraamžių palaikymo, galimybių aktyviai veikti ir mokytis naujų dalykų, tyrinėti ir bandyti suprasti pasaulį, kuris tikrai moka nustebinti ir pažerti dar neregėtų iššūkių. Pandemija sujaukė jūsų kasdienybę, turėtus planus ar norus. Rusijos karas Ukrainoje – uždavė ne vieną klausimą. Tikiu, kad kiekvienas išbandymas gali kažko išmokyti ar bent jau priminti, kaip svarbu vertinti tai, ką turime.

Nuoširdžiai linkiu, kad ši vasara jums būtų kupina naujų atradimų ir bendrystės. Tiek tiems, kurie jau gali pradėti ja džiaugtis, tiek tiems, kurių dar laukia brandos egzaminų išbandymas.
Išsaugokite kūrybos ir žaismės energiją, kurią, neabejoju, visi turite. Kiekviena diena – tai nauja galimybė geriau pažinti save ir pasaulį. Stiebkitės, tobulėkite, skleiskitės ir niekada nepamirškite ištiesti pagalbos ranką tiems, kuriems jos šią akimirką reikia.

Gražios vasaros!

Išeiti iš mobilios versijos