Ką apie jus „sako“ jūsų mobilusis telefonas?

Jūsų mobilusis telefonas

Ką apie mus gali papasakoti mobilusis ? Pasirodo, gana daug. Įdomu? Visi šiame straipsnyje.

Mobilus telefonas: ką jis „sako“ apie jus?

“Leiskite man stebėti, naudojatės mobiliuoju telefonu, ir aš pasakysiu, kas jūs esate” – taip trumpai būtų galima apibūdinti tyrimą, kurį neseniai atliko Melburno universiteto mokslininkai. Jie nagrinėjo mobiliųjų telefonų akselerometrų, mažyčių jutiklių, kurie seka įrenginio judėjimą ir yra naudojami žingsniamačiuose bei kitose programose, duomenis. Paaiškėjo, kad galima pastebėti gana įdomų ryšį tarp įtaisų veikimo ir jų savininkų charakterių.

Ankstesni tokio pobūdžio tyrimai buvo grindžiami telefoninių pokalbių ir tekstinių žinučių analize. Pasak duomenų mokslininkės Floros Salim, naujasis papildė ir patvirtino ankstesnių tyrimų išvadas. “Tai, kaip toli ir kaip greitai einame arba atsiliepiame į telefono skambučius naktį, paprastai atitinka tam tikrus dėsningumus, kurie savo ruožtu daug pasako apie mūsų asmenybės tipą.“

Jau seniai įrodyta, kad fizinis aktyvumas tiesiogiai susijęs su asmenybe. Šį kartą mokslininkai judėjimo parametrus analizavo pagal skirtingus kriterijus – dispersiją, įvairovę ir reguliarumą. Galutiniai duomenys buvo analizuojami siekiant išsiaiškinti, ar rezultatai atitinka vadinamojo Didžiojo penketo asmenybės bruožus:

Taigi kokie pagrindiniai eksperimento rezultatai ir ką apie mus gali pasakyti mūsų mobilieji ?

Introvertiški žmonės darbo dienų vakarais linkę atlikti pasikartojančius judesius, o ekstravertiškų žmonių mobiliųjų telefonų judesių modeliai gana nenuspėjami – tai tikriausiai rodo spontaniškus planus ir susitikimus su įvairiais žmonėmis.

Gerai nusiteikusių žmonių judėjimo modeliai yra labiau atsitiktiniai. Dažniausiai tokie žmonės būna užsiėmę savaitgaliais ir darbo dienų vakarais.

Draugiškos ir užjaučianč moterys dažniau kam nors skambina.

Sąmoningi ir organizuoti žmonės nėra linkę dažnai bendrauti su tuo pačiu žmogumi per trumpą laiką.

Jautrūs ir neurotiški žmonės dažnai tikrina savo telefonus.

Tyrėjų grupės narys Nan Gao mano, kad išvadas lengva pritaikyti praktikoje. “Pavyzdžiui – socialinėje žiniasklaidoje rekomenduojant naudotojams naujus draugus arba parenkant naudotojams pažinčių paslaugas internete, arba nustatant tikslinę reklamą.“

Tačiau dar įdomiau yra tai, kad tokiu būdu galime geriau pažinti save. Daugelis mūsų įpročių ir elgsenos yra nesąmoningi, tačiau juos analizuodami galime suprasti save ir taip atsispirti visuomenės spaudimui atitikti standartus ir būti empatiškesni kitų atžvilgiu. Tai padeda mums gyventi visavertiškesnį ir turtingesnį gyvenimą, įprasminti jį ir įgyti naujos patirties. Nan Gao primena, kad jau senovės Graikijoje buvo sakoma, jog savęs pažinimas yra išminties šaltinis. Todėl tyrimų rezultatais pagrįstos programos gali padėti naudotojams atrasti savo tikrąjį “aš”.

Projekto “Charakterio bruožų nustatymas per fizinį aktyvumą” kūrėjai planuoja toliau rinkti informaciją, kad galėtų dar kartą patikrinti išvadas ir toliau tirti ryšį tarp žmogaus charakterio ir jo bendravimo mobiliuoju telefonu būdo.

Išeiti iš AMP versijos