Pagrindiniai vyrų ir moterų skirtumai

IMG 20210363 221939615 min 1

IMG 20210363 221939615 min 1

Dažnai pagrindinė tarp moterų ir vyrų kylančių konfliktų priežastis yra ta, kad ir vieni, ir kiti ne visiškai suvokia esminius savo skirtumus. Vis tik, aiškesnis psichologinių bei biologinių skirtumų suvokimas leistų ne tik geriau suprasti vieniems kitus, bet ir išvengti didžiosios dalies konfliktinių situacijų. Taigi, kokie tie pagrindiniai vyrų ir moterų skirtumai?

Pagrindiniai vyrų ir moterų skirtumai

1. Bendravimo įgūdžiai ir gestų kalba
Komunikacinis moters smegenų centras yra daug didesnis nei atitinkama vyro smegenų dalis. Moterys geriau suvokia perkeltinę pasakytų žodžių prasmę, daug lengviau geba perteikti savo jausmus bei būsenas žodžiais. Taip pat, moterys geriau nei vyrai perpranta kai joms meluojama.

2. Atvirumas ir problemų sprendimas
Dažniausiai vyrai yra labiau užsisklendę nei moterys, todėl iškilusias problemas stengiasi išspręsti patys. Moterims atvirumas yra itin svarbus – jos mėgsta išsipasakoti, diskutuoti, prašyti patarimų bei pagalbos. Negalėjimas pasipasakoti dažnai moteriai kelia nemažai streso. Štai klasikinė situacija, kuri gali sukelti konfliktą: moteris pasakoja vyrui apie problemą, nes jai tiesiog reikia išsikalbėti, o tada ją nemaloniai nustebina šaltas jo atsakymas (kurio tikslas – pasiūlyti racionalų problemos sprendimo būdą, o ne diskutuoti).

3. Patrauklumas ir seksas
Vyrų smegenyse už seksualinį potraukį atsakinga daug didesnė sritis: 1) vyrai apie seksą galvoja dažniau nei moterys; 2) vyrai akimirksniu atkreipia dėmesį į patrauklias moteris. Moterims išvaizda yra tik viena sudedamoji vyro dalis (svarbi, bet tikrai ne svarbiausia), o vyrams moters išvaizda dažnai vaidina vieną svarbiausių vaidmenų.

4. Agresija ir diplomatija
Išskyrus retus atvejus kai stiprūs psichologiniai veiksniai keičia dailiosios lyties prigimtį, moterys yra biologiškai užprogramuotos stengtis išvengti konfliktinių situacijų. Vyrai iš prigimties yra agresyvesni. Tyrimai parodė, kad vyrai greičiau pastebi priešiškai nusiteikusius asmenis. Dažniausiai moteris stengiasi išvengti konfliktų ir deda visas pastangas, kad išlaikytų taiką, o grėsmę ar priešiškumą pajutęs vyras greičiausiai nevengs pereiti į konfrontaciją.

5. Loginis mąstymas ir emocionalumas
Įprastai, priimdami sprendimus vyrai palieka emocijas nuošalyje, tačiau panašiose situacijose atsidūrusios moterys dažnai remiasi sensoriniais ir emociniais veiksniais, kurie nėra svarbūs vyrams.

Gyvenimo patirties įtaka vyrų ir moterų psichologijai

Žinoma, visuomenėje galima pastebėti ir agresyvių moterų, ir tik emocijomis besivadovaujančių vyrų. Straipsnyje išvardinti skirtumai yra prigimtiniai, tačiau žmonės veikiami įvairių išorės veiksnių, turinčių įtakos asmenybės formavimuisi, gali keisti savo prigimtinius kodus.

Pavyzdžiui, mergaitė užaugusi šeimoje, kurioje nesijautė saugi bei mylima, užaugusi gali tapti agresyvia bei vien neigiamą realybę matančia moterimi. Taigi, galima teigti, kad bet koks vadinamųjų natūralių kodeksų komplektas vyrų ir moterų prigimtyje gali pasikeisti veikiamas išorinių veiksnių.

Exit mobile version