Joninės 2021

jonines 2021

jonines 2021

Joninės 2021 (Rasos, Kupolinės) – krikščioniška šventė, Jono Krikštytojo gimimo diena, švenčiama birželio 24 d. Tai saulės grąžos metas, kai naktis – trumpiausia, o diena ilgiausia. Daugelyje šalių ši šventė ir tam tikros jos tradicijos siejasi su ikikrikščioniškomis vasaros saulėgrįžos šventėmis. Dėl to daugelyje šalių švenčiama Šv. Jono išvakarėse, naktį iš 23 į 24 d.

Joninės (Rasos, Kupolinės) 2021

Jonines Rasos Kupolines 2021

Joninių papročiai

Paparčio žiedo ieškojimas

Norintieji rasti paparčio žiedą naktį eidavę į miško gilumą, papartyne kokiu nors šventu daiktu apsibrėždavę trigubą ratą, jo viduryje patiesdavę drobulę ir atsisėdę laukdavę. Vidurnaktį pradėdavusios rodytis piktosios dvasios, baidyklės ir vaiduokliai. Žmogus, pasiryžęs gauti paparčio žiedą, turėdavęs neišsigąsti. Jeigu nusigręždavęs, tai tuo metu pražydusį paparčio žiedą nugriebdavusios piktosios dvasios. “Radęs” paparčio žiedą, įsipjaudavęs dešinės rankos mažąjį pirštą ir žiedą įsidėdavęs į žaizdą. Toks žmogus tapdavęs labai laimingas.

Joninių laužas

Joninių apeigos baigdavosi vakare prie sukurto laužo. Šventiniai laužai naktį atstodavo saulę ir saugojo žmogų skleisdami piktąsias jėgas atbaidančią šviesą. Laužams žmonės parinkdavo gražiausią apylinkės vietą, paprastai ant kalnelių, paežerėse, paupiuose. Užkurdavo švaria, nesuteršta šventa ugnimi, kuri būdavo išgaunama trinant vieną medžio gabalą į kitą. Prie apeiginio laužo rinkdavosi kaimų ir miestų žmonės, ypač jaunimas. Jie šokinėdavo per ugnį, dainuodavo, šokdavo ratelius ir linksmindavosi visą naktį iki pirmųjų gaidžių ar net iki saulės patekėjimo.

Joninių burtai

  • Merginos ir vaikinai naktį pindavo vainikus iš paparčių. Prie jų pritaisydavo žvakutes. Jas uždegę paleisdavo į upelį. Jei merginos ir vaikino vainikai plaukdavo greta, tikėta, kad tais metais šie jaunuoliai susituoks.
  • Kai kur Lietuvoje merginos mesdavo ant papuoštos karties rūtų vainikėlius. Kurios vainikas užsikabindavo, ta taip pat tikėjo, kad greitai ištekės.
  • Merginos nupina vainikus, atsistoja nugara prie medžio ir per galvą meta vainiką, kad jis užsikabintų už šakos. Per kiek kartų vainikas užsikabina, už tiek metų mergina ištekės.

Vardadienis

Birželio 24 d. per Jonines vardadienius švenčia: Jonas ir Jonė.

Dainų rinkinys Joninėms švęsti


Taip pat skaitykite:

Išeiti iš mobilios versijos