Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Apie mus

Mūsų misija – informuoti skaitytojus apie svarbiausius įvykius Lietuvoje ir užsienyje. Dalintis patarimais technologijų, kraštovaizdžio, psichologijos ir kitomis temomis. Mūsų misija – aptarti svarbiausius ir aktualiausius skaitytojams rūpimus klausimus.

Mūsų tikslas – ne tik pateikti skaitytojams išsamią informaciją apie įvykius šalyje ir pasaulyje įvairiais aspektais, bet ir paskatinti juos susimąstyti apie globalių procesų, darančių įtaką mūsų gyvenimui, priežastis ir pasekmes.

Visi „KAIPKADA.LT” žurnalistai savo darbe laikosi leidinio redakcinės politikos ir standartų.

Etiniai principai

Redakcija nepritaria jokiam smurto ir diskriminacijos propagavimui. Ypač draudžiama skelbti įžeidžiančius, ksenofobiškus, rasistinius, homofobiškus, šmeižikiškus teiginius.

Faktų ir šaltinių tikrinimas

Leidinyje skelbiama teisinga informacija tiek, kiek ją galima nustatyti. Tiesioginė „KAIPKADA.LT” redakcijos pareiga yra patikrinti faktus ir pateikti juos nešališkai bei objektyviai. Aiškus faktų ir nuomonių atskyrimas yra pagrindinis mūsų darbo principas.

Analizuodami faktus ir nustatydami jų tikslumą, naudojamės visomis turimomis priemonėmis ir šaltiniais.

Darbas su anoniminiais šaltiniais

„KAIPKADA.LT” redakcija privalo neatskleisti informacijos šaltinių, jei jie reikalauja laikytis konfidencialumo. Tiesioginis vadovas turi teisę sužinoti šaltinio vardą ir pavardę, tačiau su sąlyga, kad ši informacija bus konfidenciali. Nurodytos teisės ir pareigos ne kartą įtvirtintos Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimuose.

„KAIPKADA.LT” siekia užmegzti ilgalaikius ryšius su savo šaltiniais, o tai didina skaitytojų pasitikėjimą leidinio skelbiama informacija, net jei šaltinis yra anoniminis. Tuo pat metu iš patikrintų šaltinių gautą informaciją privaloma patikrinti iš kitų nepriklausomų šaltinių.

Medžiagos taisymai ir pakeitimai

Redakcija itin daug dėmesio skiria netikslios informacijos ištaisymo klausimui ir galimybei visoms suinteresuotoms šalims pateikti savo poziciją, laikantis visuotinai pripažintų tarptautinių žurnalistikos standartų. Už medžiagos taisymą ir papildymą atsako autorius ir jo redaktorius, jei objektyviai įrodoma, kad toks redagavimas yra būtinas.

„KAIPKADA.LT” stengiasi greitai ištaisyti medžiagoje esančias klaidas. Norėdami paprašyti pataisyti informaciją, rašykite el. paštu redakcija@kaipkada.lt arba skambinkite telefonu +370 695 72614.

Teisinga informacija

„KAIPKADA.LT” redakcija, rengdami straipsnius, kreipiasi tik į patyrusius ir autoritetingus ekspertus.

Taip užtikrinama, kad skaitytojai gautų informaciją iš temą išmanančių ir gerą reputaciją turinčių naujienų kūrėjų.

Išskirtinumas

Kadangi internete yra daugybė informacijos šaltinių, kuriuose dažnai kas minutę skelbiama ta pati informacija, „KAIPKADA.LT” stengiasi savo skaitytojams pateikti naujų detalių ir svarbios informacijos pagrindinėmis temomis.

KAIPKADA.LT medžiagos formatai

Naujienos

Tiesioginė informacija apie dabartinį įvykį. Pagrindinis naujienų tikslas – informuoti skaitytoją apie tai, kas vyksta, suteikti jam išsamią informaciją. Tai gali būti trumpas naujienų reportažas arba papildoma informacija apie temą. Naujienose nurodomas informacijos šaltinis.

Straipsnis

Tam tikros temos medžiaga, skirta „KAIPKADA.LT” skaitytojams. Straipsnis pereina tuos pačius dalykinio patvirtinimo ir redagavimo etapus kaip ir medžiaga.

Nuomonė

Medžiaga, kurioje tam tikros srities ekspertas atskleidžia savo požiūrį į tam tikrą situaciją ar procesą.

Kam rašome?

„KAIPKADA.LT” skelbia turinį, kuris yra pagrįstas tikslia ir patikrinta informacija ir suprantamas kuo didesniam skaitytojų skaičiui. Rinkdamiesi temas, redaktoriai vadovaujasi aktualiais įvykiais, tendencijomis ir naujienų temomis, kurios šiuo metu domina skaitytojus.

Reklama

„KAIPKADA.LT” atskirai pažymi reklaminį turinį. Jeigu straipsnyje skaitytojas mato vietoje redaktoriaus vardo ir pavardės – „Partnerio turinys”, reiškia šis tektas yra reklaminio pobūdžio ir už šį straipsnį redakcija gavo pajamų. Už tokios medžiagos ar straipsnio tikslumą ir turinį atsako reklamuotojas. Reklaminė medžiaga turi atitikti reklamą reglamentuojančius teisės aktus.

Sąveika su skaitytojais

„KAIPKADA.LT” vertina savo skaitytojus ir nuolat tobulėja, kad patenkintų jų informacinius poreikius. Kontaktų puslapyje pateikiami kontaktai – telefono numeris ir el. pašto adresas, kuriais galima susisiekti su redakcijos darbuotojais.