Atsakymai į klausimą "Kaip...?"Kompiuteriai / TV / Telefonai

Kaip atsisakyti TV3 Go3 televizijos?

Sužinokite kaip lengvai atsisakyti Go3 televizijos

Pastebėjome, kad TV3 televizija, valdanti Go3 platformą gan neaiškiai nurodo, kaip atsisakyti Go3 televizijos. Šiame straipsnyje papasakosime, kaip reikėtų atšaukti prenumeratą ir atsisakyti šios televizijos.

Atsisakykite Go3 televizijos prenumeratos

Atsisakyti prenumeratos galite, jeigu:

  • Keičiasi prenumeratos mokestis
  • Keičiasi paslaugos pobūdis
  • Vienašališkai nutraukiate sutartį
  • Atsisakote paslaugų per 14 dienų

Keičiasi prenumeratos mokestis

Jei Abonemento laikotarpiu bus atliekami pakeitimai, susiję su Mokesčiais, Mes iš anksto ne vėliau kaip prieš
vieną (1) mėnesį pranešime apie tai elektroniniu paštu arba Svetainėje. Pranešimo apie mokesčio pakeitimą
laikotarpis gali būti trumpesnis, jei Mūsų išlaidos, susijusios su Paslaugos prieinamumu, padidėja dėl valstybei
mokamų mokesčių ar viešų rinkliavų, valdžios institucijos sprendimo arba įstatymų pataisų, taip pat jei mokesčio pakeitimo dydis prilygsta
išlaidų padidėjimui.

Jei nesutinkate su pakeistu mokesčiu, turite teisę atsisakyti abonemento nuo mokesčio pakeitimo įsigaliojimo
dienos pateikdami mums pranešimą info@go3.lt.
Mokesčių pakeitimas, kaip nurodyta šiame skyriuje, taip pat apima naujo mokesčio įgyvendinimą.

Keičiasi paslaugos pobūdis

Dėl Paslaugos pobūdžio Mes informuojame, kad negalime garantuoti Jums specifinio turinio apibrėžtu
laikotarpiu. Turinys nuolat kinta dėl su intelektine nuosavybe susijusių priežasčių, sutartinių įsipareigojimų ir
mūsų nuolatinio siekio jį tobulinti. Pranešę apie tai elektroniniu paštu arba Svetainėje, Mes turime teisę savo
nuožiūra ir dėl su autorių teisių apsauga susijusių priežasčių, sutartinių įsipareigojimų, kompetentingų institucijų
sprendimų, pasikeitimų reglamentavimo aplinkoje, komercinių priežasčių ir kt. atlikti Jūsų užsakyto paketo
turinio pakeitimus. Tokie pakeitimai įsigalioja pranešime nurodytu laiku, bet ne anksčiau kaip po vieno (1)
mėnesio nuo pranešimo išsiuntimo arba paskelbimo. Pranešimo apie pakeitimą laikotarpis gali būti trumpesnis,
jei pakeitimo priežastis yra potencialus nusikaltimas, valdžios institucijos sprendimas, įstatymų pataisos arba
panašios nenugalimos jėgos (force majeure) pobūdžio aplinkybės. Jei pakeitimas pablogina Jūsų situaciją, galite
atsisakyti sutarties aptarta apimtimi su sąlyga, kad Mes gavome Jūsų atitinkamą pranešimą iki pakeitimų
įsigaliojimo ir yra pateikiama įrodymų dėl situacijos pablogėjimo.

Kadangi Mūsų politika numato, kad Paslauga nuolat tobulinama, šio skyriaus taikymo tikslais turinio pakeitimai ir
naujiniai (televizijos serialų, filmų ar sporto renginių pridėjimas ir šalinimas) bei Svetainės pateikimo pakeitimai
nelaikomi Paslaugos pakeitimais.

Vienašališkai nutraukiate sutartį

Sutartį galite nutraukti per Abonemento laikotarpį įspėdami Mus prieš trisdešimt (30) dienų raštu arba
elektroniniu paštu info@go3.lt, kompensuodami subsidiją ir nuolaidas, gautas pagal šio skyriaus nuostatas, ir
sumokėdami administravimo mokesčius, nurodytus Specialiosiose sąlygose ir Kainoraštyje. Jei sudarant Sutartį
Jums buvo suteikta visa ar dalinė subsidija dėl Įrangos pirkimo ir Sutarties galiojimas nutraukiamas nepasibaigus
Specialiosiose sąlygose nurodytam Abonemento laikotarpiui, privalote kompensuoti subsidijos, kurią Jums
suteikė „TV Play“, sumą, apskaičiuotą taikant šią formulę: visa suteiktos subsidijos suma dalijama iš Abonemento
laikotarpio ir dauginama iš mėnesių, likusių iki Abonemento laikotarpio pabaigos, skaičiaus.

Jei sudarant Sutartį Jums buvo suteikta Abonementinio mokesčio nuolaida ir Sutarties galiojimas nutraukiamas
nepasibaigus Specialiosiose sąlygose nurodytam Abonemento laikotarpiui, privalote grąžinti iki Sutarties
nutraukimo gautos nuolaidos sumą. Nuolaidos suma ir jos galiojimo terminas nurodyti Specialiosiose sąlygose.
Sutartį galite nutraukti įspėdami raštu iš anksto ne vėliau kaip prieš penkias (5) darbo dienas, jei atlikti visi
mokėjimai ir Klientui nenustatytas Abonemento laikotarpis.

Jei Įranga pirkta išsimokėtinai ir Sutartį nutraukiate nebaigę vykdyti Įrangos pirkimo išsimokėtinai sutarties,
Įrangos pirkimo išsimokėtinai sutartis nutraukiama automatiškai ir Jūs privalote nedelsdami sumokėti visas
likusias įmokas už Įrangą iki galutinio atsiskaitymo.

Mes negrąžinsime arba neatsisakysime jokių Jūsų jau sumokėtų sumų, nes Mes siūlome skaitmeninio turinio
Paslaugą, o jei Jūs galėjote naudotis Paslauga einamuoju laikotarpiu iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą,
turite sumokėti visą mokėtiną sumą.

Jei nuostolių suma, susijusi su skolos dėl vėlavimo vykdyti įsipareigojimą išieškojimu, viršija šiame skyriuje
nurodytą kompensacijos limitą, „TV Play“ gali reikalauti kompensuoti nuostolius, viršijančius palūkanas ir
kompensacijos limitą už skolos išieškojimą. Jei Jūs reikalaujate sumokėti kompensaciją už skolos išieškojimo
išlaidas, galite prašyti sumažinti sumą.

Atsisakote paslaugų per 14 dienų

Jei Jūs ir Mes sudarėme Sutartį, Jūs turite teisę per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo
dienos atsisakyti Sutarties. Jūsų reikalavimas grąžinti Įrangą gali būti tenkinamas, jei Įranga nebuvo naudota,
nepažeista jos pakuotė, o Įrangos naudojimo savybės, taip pat ir prekinė išvaizda nepakitusios.

Pinigų grąžinimą galime atidėti, kol atgausime Įrangą. Terminas laikomas nepraleistu, jei atsiunčiate Įrangą atgal
nesibaigus keturiolikos (14) kalendorinių dienų laikotarpiui. Jūs turėsite padengti tiesiogines Įrangos grąžinimo
išlaidas. Įrangą prašome siųsti tinkamai apsaugotoje (paminkštintoje) pakuotėje. Jūs atsakote tik už Įrangos
vertę, sumažėjusią dėl veiksmų, nebūtinų Įrangos pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Go3 Paslaugų atsisakymo forma

(užpildykite ir grąžinkite, jei norite atsisakyti Sutarties per keturiolika (14) kalendorinių dienų)

Kam: „AS TV Play Baltics“, registracijos numeris 10308880, adresas: Peterburi tee 81, 11415 Talinas, Estija
(Lietuvos atveju: Žemaitės g. 15, 03504 Vilnius).

– Pranešu, kad atsisakau Sutarties dėl … paslaugos teikimo ir dėl Įrangos … nuomos / naudojimo / pardavimo.
– Užsakyta [data] … / gauta [data] …
– Vartotojo vardas, pavardė …
– Vartotojo adresas …

Patvirtinu, kad nesu užsisakęs (-iusi) specialaus Paslaugos paketo ir nesugadinau Įrangos.
– Vartotojo parašas …
– Data …

Atsisiųsti paslaugų atsisakymo formą .doc formatu: Atsisiųsti GO3 atsisakymo formą

Daugiau informacijos čia: https://go3.lt/page/terms-and-conditions

Jei radote klaidą, praneškite mums apie tai pažymėdami tekstą ir paspausdami Ctrl+Enter.

Suteikiame jums galimybę įvertinti mūsų turinį. Spustelėkite ant žvaigždės, kad įvertintumėte!

Mindaugas Bružas

KAIPKADA.LT naujienų, straipsnių, patarimų autorius.

Turite klausimų ar pastabų? Susisiekite:
el. p. redakcija@kaipkada.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Back to top button

Pranešimas apie klaidą

Šis tekstas bus išsiųstas mūsų redaktoriams: