Atsakymai į klausimą "Kaip...?"

Kaip išvengti kariuomenės 2021?

Kaip išvengti kariuomenės arba Kaip išsisukti nuo karo prievolės? Į šiuos klausimus, atsakymą rasite šiame straipsnyje.

2021 sausio 7 dieną buvo sudarytas karo prievolininkų sąrašas, o sausio 14 dieną jis buvo paskelbtas, apie tai rašėme čia: Jau paskelbtas ŠAUKTINIŲ SĄRAŠAS 2021

Ką daryti, jeigu atsidūrėte sąraše, bet nenorite ar negalite eiti į kariuomenę (kaip išvengti kariuomenės)? 

Karys.lt rašo, kad nuo karo prievolės atleidžiami ar tarnyba atidedama, jeigu:

 • asmenims, kurie pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais;
 • neįgaliesiems asmenims (kai nustatytas darbingumo lygis iki 55 procentų) ;
 • asmenims, kurie Karinės medicinos ekspertizės komisijos pripažinti netinkami privalomajai karo tarnybai;
 • dimisijos kariams;
 • pagrindinio karinio parengtumo neįgijusiems asmenims, kai jiems sukanka 60 metų;
 • moterims, išskyrus tas, kurios raštu pareiškė norą tapti karo prievolininkėmis ir (ar) yra baigusios aukštojoje mokykloje medicinos, slaugos ar akušerijos studijų programas.
 • ne vyresniems kaip 21 metų bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokyklų mokiniams;
 • aukštųjų mokyklų studentams – vieną kartą vienam studijų laikotarpiui pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro ir bakalauro) studijų programą arba vientisųjų studijų programą, pagal antrosios pakopos studijų programą arba vientisųjų studijų programą, pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą, pagal studijas doktorantūroje;
 • Seimo, Vyriausybės, Europos Parlamento ir savivaldybių tarybų nariams;
 • teisėjams ir prokurorams;
 • vidaus tarnybos sistemos pareigūnams;
 • Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos arba jam pavaldžios įstaigos pareigūnams;
 • Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos, Valstybės saugumo departamento sistemos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams;
 • įtariamiems ir kaltinamiems baudžiamajame procese arba atliekantiems bausmę, dėl kurios jie negali atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos, taip pat atlikusiems laisvės atėmimo bausmę;
 • vieniems auginantiems nepilnametį vaiką arba jeigu jiems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol vaikui sueis treji metai;
 • kai karo prievolininko sutuoktinės ar sugyventinės nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu (įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 dienos);
 • karo prievolininkams, auginantiems du ar daugiau vaikų, kurių amžius yra iki trejų metų (Įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 dienos);
 • nėščiosioms, pateikusioms medicinos pažymą apie nėštumą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka paskirtiems vieninteliu neįgalaus asmens globėju ar ribotai veiksnaus asmens rūpintoju;
 • juridinio asmens teises turinčių Lietuvos religinių bendruomenių ar bendrijų nariams, kurie šių religinių bendruomenių ar bendrijų kanonų, statutų ar kitų normų nustatyta tvarka yra išrinkti ar paskirti atlikti pastoracinį darbą tose religinėse bendruomenėse ar bendrijose;
 • karo prievolininkams kuriems, patikrinus jų sveikatos būklę, nustatyta, kad jie dėl laikinų sveikatos sutrikimų negali atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos, iki baigsis laikinas jų sveikatos sutrikimas;
 • karo prievolininkams kurie, šaukimui pasibaigus, lieka nepašaukti atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos;
 • karo prievolininkams kuriems, atliekant tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala asmeniniams ar visuomeniniams interesams, kurios būtų galima išvengti, jeigu karo prievolininkas tarnybą atliktų kitu metu (krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka).

Daugelis įvairiuose socialiniuose tinkluose juokauja štai taip:

 1. Vaikas iki 3 m.;
 2. Įrodyti kad tu vienas išlaikai šeimą ir be tavęs jie sunkiai verstųsi;
 3. Įstoti mokytis.

Ir paeiliui taikyti šiuos punktus.

Taip pat karo prievolininkas gali prašyti atidėti tarnybą:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 14 dalimi, karo prievolininkas šaukiamas į privalomąją karo tarnybą gali pateikti regioniniam Karo prievolė ir komplektavimo tarnybos padaliniui prašymą atidėti tarnybą dėl neproporcingai didelės žalos jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams, jei mano, jog tokia žala kiltų ir jos būtų galima išvengti, jeigu jis privalomąją karo tarnybą atliktų kitu metu.

Jeigu esi pirmos pakopos studentas, ką daryti jei randate savo vardą sąrašuose?

 • Patekę tarp šauktinių, studentai taip pat turės apsisprendimo laisvę – sustabdyti studijas ir atlikti 9 mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba nenutraukus studijų pasirinkti – jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (vyksta 3 metus savaitgaliais), arba studijuoti ir tarnauti Krašto apsaugos savanorių pajėgose (3 metus).
 • Nepasirinkus nė vieno iš minėtų tarnybos būdų, patekusiems į šaukiamųjų sąrašus studentams tarnyba bus atidedama.
 • O karo prievolininkams, kuriems dėl studijų aukštojoje mokykloje tarnyba bus atidėta, šaukimas būtų pratęsiamas iki jiems sukaks 26 metai, bet ne ilgiau nei vienerius metus po studijų baigimo. Pabaigę studijas jaunuoliai vieną kartą turės galimybę patekti į šaukiamųjų sąrašus.

Ką daryti jeigu dirbate ir patekote į šauktinių sąrašus?

Atsižvelgiant į karo prievolę reglamentuojančius teisės aktus, organizacijų prašymai dėl tarnybos atidėjimo nėra svarstomi. Taigi eiti į privalomą karinę tarnybą reikės eiti.

Karo prievolininkas prie savo prašymo gali pridėti kitų fizinių ar juridinių asmenų pateiktus dokumentus, įrodančius faktines aplinkybes.

Kas gresia, jeigu neisite tarnauti ar išsisukinėsite nuo kariuomenės?

 • Jei jaunuolis yra patekęs į šauktinių sąrašą, bet nevykdo nurodymų, baudos skaičiuojamos nuo 30 iki 140 eurų. Jeigu jau patikrintas, pripažintas tinkamu tarnybai asmuo šaukimo dieną neatvyksta į dalinį, jam gali tekti susimokėti baudą nuo 140 iki 300 eurų.
 • Už šaukimo į privalomąją karo tarnybą piktybišką vengimą yra taikoma ir baudžiamoji atsakomybė – gali būti skiriama bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

Jeigu esi studentas, ką daryti:

d1 esi studentas ir patekai i saukiamuju sarasus 2
d1 esi studentas ir patekai i saukiamuju sarasus 2

Jei radote klaidą, praneškite mums apie tai pažymėdami tekstą ir paspausdami Ctrl+Enter.

Suteikiame jums galimybę įvertinti mūsų turinį. Spustelėkite ant žvaigždės, kad įvertintumėte!

Mindaugas Bružas

KAIPKADA.LT naujienų, straipsnių, patarimų autorius.

Turite klausimų ar pastabų? Susisiekite:
el. p. redakcija@kaipkada.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Back to top button

Pranešimas apie klaidą

Šis tekstas bus išsiųstas mūsų redaktoriams: