Kaip skirti 1 2 procentus pajamų mokesčio?

kaip skirti 2 proc pajamu mokescio min

kaip skirti 2 proc pajamu mokescio min

Patarimai ir atsakymai į klausimus – kaip, kada ir kur skirti pajamų mokesčių dalį paramos gavėjams. Gyventojai, kurie moka pajamų mokestį nuo jų gaunamo darbo užmokesčio, dividendų, individualios veiklos pajamų ar pelningai parduoto turto, kiekvieną pavasarį deklaruodami pajamas gali skirti sumokėto mokesčio dalį paramai.

Kiek ir kam galima skirti paramos?

Paramą galima skirti šiems paramos gavėjams:

Kaip skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams?

Norint skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį pasirinktam paramos gavėjui, užpildytą prašymą (forma FR0512, versija v4) šiemet iki liepos 1 d. reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Tai padaryti galima keliais būdais:

Iki 2022 metų

Nuo 2022 metų

Kaip pateikti prašymą, kad skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams?

  1. Prisijunkite prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos adresu:https://deklaravimas.vmi.lt2. Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas (pvz.: e. bankininkystę), su e. parašu ar su VMI priemonėmis:3. Prisijungus prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirenkame „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše:

    4. Formos pildymo laukelyje spaudžiame gaublio ikoną, skirtą elektroniniam pildymui:

    5. Užpildykite duomenis šiuose laukeliuose:

Laukelis Duomenys
1 Įrašykite savo asmens kodą
3V Įrašykite savo vardą
3P Įrašykite savo pavardę
5 Pasirinkite už kurį mokestinį laikotarpį – 2019 m.
6S Pažymėkite varnele, jei pajamų mokesčio dalį norite skirti paramos gavėjams (labdaros ir paramos fondams, asociacijoms, VšĮ, bendrijoms ir pan.)
7S Pažymėkite varnele, jei pajamų mokesčio dalį norite skirti politinėms partijoms
9S Pažymėkite varnele, jei pajamų mokesčio dalį norite skirti profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams
E1 Įveskite gavėjo tipą: 1 – politinė partija; 2 – paramos gavėjas; 3 – profesinė sąjunga arba profesinių

sąjungų susivienijimas

E2 Įveskite gavėjo identifikacinį numerį – kodą
E3 Nurodykite mokesčio dalies paskirtį (pvz.: mokyklos chorui, naujoms knygoms)
E4 Nurodykite skiriamos mokesčio dalies dydį (proc.)
E5 Nurodykite iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate mokesčio dalį – pildoma tik norint pajamų mokesčio dalį skirti ilgiau kaip 1 metus – vėliausiai iki 2023 m.

6. Pateikite prašymą dešiniajame kampe paspaudus „Pateikti deklaraciją“

VMI pagalba gyventojams (kontaktai)

Vaizdo įrašas ir instrukcija kaip skirti paramą paramos gavėjams


Informacinis šaltinis: https://www.vmi.lt


Taip pat skaitykite:

Dalintis:
Exit mobile version