Atnaujinta saugomų teritorijų valstybės kadastro interneto svetainė

Modernizuotas saugomų teritorijų valstybės kadastras

Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro portalas atsinaujino ir nuo šiol yra pasiekiamas adresu stvk.lt. Saugomų teritorijų valstybės kadastre (STVK) registruojami apie Lietuvos saugomas teritorijas. Šiame duomenų rinkinyje pateikiamos visų saugomų teritorijų ribos ir aprašomoji apie šias teritorijas.

Visi vartotojai, turėję paskyras ankstesnėje sistemoje, buvo perkelti į naują sistemą ir bus informuoti automatiniu laišku į savo galiojantį el. pašto adresą, kurį yra nurodę savo profilio nustatymuose.

Modernizuotame Saugomų teritorijų valstybės kadastre galite:

Įrašą su detalesniu Saugomų teritorijų valstybės kadastro portalo funkcionalumo pristatymu galite rasti nuorodoje.

Saugomų teritorijų valstybės kadastre yra registruojami rezervatai, draustiniai, gamtos paveldo objektai, valstybiniai parkai, pajūrio juosta, biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos, atkuriamieji ir genetiniai sklypai, valstybinių parkų ir biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijų funkcinio prioriteto zonos, valstybinių rezervatų, valstybinių draustinių, gamtos paveldo objektų, valstybinių parkų, biosferos rezervatų buferinės apsaugos zonos, taip pat tinklo „Natura 2000“ teritorijos.

Saugomų teritorijų valstybės kadastro valdytojas yra Aplinkos ministerija, o tvarkytojo funkcijas atlieka Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Išeiti iš AMP versijos