Europos Komisija siūlo atnaujinti vairuotojo pažymėjimų reikalavimus visoje ES

Atnaujinti vairuotojų pažymėjimo reikalavimai

Dar 2023 m. kovo 1 dieną, Europos Komisija pristatė pasiūlymus dėl vairuotojo pažymėjimų taisyklių modernizavimo, įskaitant visoje ES galiojančio skaitmeninio vairuotojo pažymėjimo įvedimą, ir naujas nuostatas, skirtas palengvinti kelių eismo taisyklių vykdymą tarpvalstybiniu mastu. Praėjusiais metais ES keliuose žuvo daugiau nei 20 000 gyvybių, o dauguma aukų buvo pėstieji, dviratininkai ir motorolerių bei motociklų vairuotojai.

Naujosios taisyklės galėtų pagerinti visų eismo dalyvių saugumą ir padės ES pasiekti nulinę viziją – iki 2050 m. ES keliuose nežūtų nė vieno žmogaus. Jomis vairuotojai bus geriau paruošti nulinės emisijos transporto priemonėms ir važiavimui miesto keliais. Naujosios taisyklės taip pat leis jauniems vairuotojams įgyti patirties pagal lydimojo vairavimo schemą – nuo ​​17 metų jaunuoliai galės mokytis vairuoti ir įgyti pažymėjimą. Tie, kurie išlaikys vairuotojo egzaminus 17 metų, nuo 18-ojo gimtadienio galės važiuoti vieni, o dirbti profesionaliu vairuotoju, kai tik leis konkretus darbas. Tai padės išspręsti dabartinį vairuotojų trūkumą.

Modernizuotos vairuotojo pažymėjimų taisyklės, kad keliai būtų saugesni ir supaprastintas kasdienis gyvenimas

Pasiūlymu dėl vairuotojo pažymėjimų iš dalies keičiami galiojantys ES teisės aktai ir jis parengtas remiantis keliose valstybėse narėse jau galiojančia geriausia praktika.

Pagrindinis naujų taisyklių tikslas bus pagerinti kelių eismo saugumą, taikant tokias priemones:

Vairuotojo pažymėjimo atėmimas visoje ES: nebaudžiamumo už sunkius pažeidimus pabaiga

Siekiant užkirsti kelią kelių eismo taisyklių pažeidėjų nebaudžiamumui, bus įdiegta nauja sistema, pagal kurią visoje ES bus galima atimti teisę vairuoti, kai valstybė narė nusprendžia atimti vairuotojo teises dėl jos teritorijoje padaryto pažeidimo.

Kelių eismo taisyklių pažeidėjus visose valstybėse narėse būtina patraukti atsakomybėn dėl kelių eismo saugumo. Tačiau pagal galiojančias taisykles, kai už sunkų pažeidimą atimama teisė vairuoti, jis negali būti taikomas visoje ES, jei vairuotojas padarė pažeidimą kitoje valstybėje narėje nei ta, kuri išdavė jo vairuotojo pažymėjimą.

Šiandienos pasiūlymas apima sunkius kelių eismo taisyklių pažeidimus, tokius kaip greičio viršijimas, vairavimas apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų, mirtis arba sunkus kūno sužalojimas dėl bet kokio kelių eismo taisyklių pažeidimo.

Tolesni žingsniai 

Dabar pasiūlymus pagal įprastą teisėkūros procedūrą svarstys Europos Parlamentas ir Taryba.

Dalintis:
Exit mobile version