Kokios APVA paraiškos kompensacijai gauti priimamos nuo 2022 m. ?

APVA kompensacijos 2022 metais

APVA kompensacijos 2022 metais

Šiuo metu APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra) finansuoja 6 priemones fiziniams asmenims. Pateikiame duomenis, kokios šiuo metu paraiškos yra priimamos ir kokias paramas ar kompensacijas galite gauti 2022 metais.

APVA kompensacijos fiziniams asmenims

Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais

Nuo 2022 m. vasario 1 d. daugiabučių namų atstovai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ (toliau – Priemonė).

Pareiškėjai

Daugiabučio namo atstovas – daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.

Valstybės paramos suma

2022 metais numatoma skirti 9 582 000 (devyni milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai) eurų projektams įgyvendinti, įskaitant ir lėšas Agentūrai už Priemonės administravimą. Daugiabučių namų atstovų įgyvendinamiems projektams skiriama 9 082 000 (devyni milijonai aštuoniasdešimt du tūkstančiai) eurų, o skirstomųjų tinklų operatoriaus įgyvendinamiems projektams 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų.

Daugiau informacijos: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/suskystintu-naftos-duju-balionu-daugiabuciuose-pakeitimas-kitais-energijos-saltiniais-2022-02

Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas nepasiturintiems fiziniams asmenims

Nuo 2022 m. sausio 7 d. 8.00 val. iki 2022 m. rugsėjo 1 d. 24.00 val. (arba iki kol pakaks lėšų) nepasiturintys fiziniai asmenys kviečiami teikti Prašymus kompensacinei išmokai gauti įsigijus mažiau taršų automobilį, išregistravus sunaikintą seną automobilį.

Projektams finansuoti skirta 1 mln. eurų.

Pareiškėjas

Fizinis asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka 6 mėnesius nepertraukiamai iki 2021 m. gruodžio 1 dienos buvo teikiama piniginė socialinė parama ir nustatyta tvarka pateikęs prašymą gauti kompensacinę išmoką.

Daugiau informacijos: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/maziau-tarsiu-judumo-priemoniu-isigijimo-skatinimas-nepasiturintiems-fiziniams-asmenims-2022-01

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui

Kvietimas teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.2.3. punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas nepasiturinčių fizinių asmenų elektros energijos reikmėms ir (ar) iškastinį kurą naudojančių šilumos įrenginių pakeitimui“ (toliau – Priemonė)

Kvietimui skirta suma – 1,8 mln. Eur

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. birželio 1 d. 12 val. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Fiziniai asmenys, kuriems nustatyta tvarka   ir (ar) su juo gyvenantiems asmenims Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka 6 mėnesius nepertraukiamai iki metinės sąmatos patvirtinimo dienos, t.y. iki 2021 m. kovo 31 d., buvo teikiama piniginė socialinė parama.

Daugiau informacijos: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/atsinaujinanciu-energijos-istekliu-saules-panaudojimas-nepasiturinciu-fiziniu-asmenu-elektros-energijos-reikmems-ir-ar-iskastini-kura-naudojanciu-silumos-irenginiu-pakeitimui-2021-09

Mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas

Nuo 2021 m. gegužės 27 d. 8.00 val. iki 2022 m. birželio 1 d. 12.00 val. (arba iki kol pakaks lėšų) fiziniai asmenys kviečiami teikti Prašymus kompensacinei išmokai gauti įsigijus mažiau taršų automobilį ar registruojamą elektrinę transporto priemonę ir išregistravus sunaikintą seną automobilį.

Jei nėra galimybės pateikti prašymą kompensacinei išmokai gauti elektroninėmis priemonėmis, turint visus reikalingus dokumentus (asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, sunaikinto automobilio išregistravimą patvirtinantis dokumentas, išduotas VĮ Regitra su identifikavimo numeriu, įsigyto mažiau taršaus automobilio ar naujos elektrinės L klasės transporto priemonės registracijos liudijimas), prašymą galima pateikti iš anksto užsiregistravus telefonu 8 646 02285 Agentūros patalpose, Labdarių g.3, Vilnius.

Aptarnaujami fiziniai asmenys, turintys galiojantį Galimybių pasą.

Projektams finansuoti skirta 3 mln. eurų.

Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs Prašymą kompensacinei išmokai gauti.

Tiek seno automobilio, tiek mažiau taršaus automobilio ar elektrinės transporto priemonės savininkas/valdytojas turi būti tas pats fizinis asmuo.

Prašymas kompensacinei išmokai gauti teikiamas kai mažiau taršus automobilis ar elektrinė transporto priemonė yra užregistruota pareiškėjo vardu, o senas automobilis yra utilizuotas ir išregistruotas. Veiksmų eiliškumas nėra svarbus, prašymo teikimas – paskutinis žingsnis.

Daugiau informacijos: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/maziau-tarsiu-judumo-priemoniu-fiziniams-asmenims-skatinimas-2021-05

Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas

Prašymai priimami nuo 2021 m. gegužės 27 d. 8.00 val. iki 2022 m. birželio d.

Pasibaigus anksčiau priemonei skirtoms lėšoms kvietimas stabdomas. Vėliau prašymai nepriimami.

Galimi Pareiškėjai:

Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs prašymą kompensacinei išmokai gauti.

Daugiau informacijos: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/visuomeninio-transporto-ir-darnaus-judumo-paspirtukai-dviraciai-dalijimosi-paslauga-ir-pan-skatinimas-2021-05

Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

Nuo 2021 m. gegužės 17 d. 8.00 val. iki 2022 m. birželio 1 d. 12.00 val. (arba iki kol pakaks lėšų) fiziniai asmenys kviečiami teikti Prašymus kompensacinei išmokai gauti įsigijus elektromobilį.

Projektams finansuoti skirta 6 mln. eurų.

Pareiškėjas:

Fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs Prašymą kompensacinei išmokai gauti.

Kompensacinė išmoka:

Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui už įsigytą naudotą elektromobilį yra 2500 Eur, už įsigytą naują elektromobilį 5000 Eur.

Papildoma 1000 Eur kompensacija skiriama pareiškėjui, kuris sunaikino seną transporto priemonę.

Daugiau informacijos: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/elektromobiliu-isigijimo-fiziniams-asmenims-skatinimas-2021-05


Taip pat skaitykite:

Exit mobile version