Pajamų deklaravimas 2022

Pajamu deklaravimas 2022 metai

Pajamu deklaravimas 2022 metai

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais (2022) metais visi Lietuvos gyventojai privalės deklaruoti pajamas už 2021 metus. Primename, kad nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų deklaravimas vykdomas už praėjusius kalendorinius metus. Sužinokite, kada prasidės pajamų deklaravimas, kokie pasikeitimai laukia ir iki kada reikia deklaruoti pajamas.

ATNAUJINTA: Kaip teisingai deklaruoti pajamas, instrukcija

Visą instrukciją rasite čia:

PAJAMŲ DEKLARAVIMO INSTRUKCIJA 2022

Pajamų deklaravimas 2022 metais už 2021 metus

Kada prasidės pajamų deklaravimas 2022 metais?

Deklaruoti pajamas už 2021 m. gyventojams rekomenduojama nuo kovo 1 d., kai bus gauti, patikrinti ir pagal poreikį patikslinti preliminarioje deklaracijoje esantys duomenys.

Galutinai išvykstantys iš Lietuvos jau gali teikti deklaracijas ir už 2022 m.

Kada bus suformuotos preliminarios deklaracijos už 2021 metus?

Pajamų deklaravimas prasideda pavasarį (dažniausiai kovo mėnesio pirmą savaitę), kuomet VMI gavus ir apdorojus trečiųjų asmenų pateiktus duomenis gali suformuoti preliminarius pajamų deklaravimo dokumentus.

Iki kada reikia deklaruoti pajamas 2022 metais?

VMI rekomenduoja deklaruoti pajamas kaip įmanoma greičiau, tačiau kiekvienais metais nurodomas konkretus terminas, iki kada privalu deklaruoti pajamas bei, esant reikalui sumokėti mokestinę nepriemoką. 2021 metais toks terminas buvo liepos 1 diena.

Kas turi deklaruoti pajamas 2022 metais?

  1. Gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, privalantys perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD);
  2. Privalantys deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą;
  3. Gyventojai, vykdę individualią veiklą ar turėję verslo liudijimus;
  4. Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą;
  5. Gavę kitokių pajamų;
  6. Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį;
  7. Privalantys perskaičiuoti pajamų mokestį, taikant progresyvius pajamų mokesčio tarifus;
  8. Galutinai iš Lietuvos išvykę gyventojai, išbuvę Lietuvoje 183 dienas ar ilgiau.


Taip pat skaitykite:

Exit mobile version