Pasitikrinkite: 2023 metų matematikos egzamino užduotys ir atsakymai


Matematikos egzaminas

Šiandien birželio 14 d. abiturientai laikė valstybinį matematikos brandos egzaminą. Nacionalinė švietimo agentūra jau paskelbė egzamino užduotis ir atsakymus.

2023 metų valstybinio matematikos egzamino užduotys ir atsakymai

Užduotys: PDF (priedas)

Atsakymų lapas (A4 formato): PDF

 

Atsakymai

PIRMOJI DALIS

1. C
2  D
3. B
4  D
5  C
6  C
7  B
8. A
9  C
10 D

ANTROJI DALIS

11.  18
12.1  120 laipsnių
12.2  6
13.1  18
13.2  19
14.1  -2
14.2  15 + 60k (laipsnių), k∈Z
14.3  sqrt(ln2), – sqrt(ln2)
15.  3/2
16.  0,00001
17.  120
18.  [3/4;  1]

Pernai egzamino neišlaikė trečdalis laikiusiųjų Atlikdami užduotis, abiturientai gali naudotis matematinių formulių rinkiniu, pateikiamu egzamino užduoties sąsiuvinio priede. Taip pat galima naudotis savo skaičiuotuvais be tekstinės atminties.

Egzamino užduotyje 40 proc. užduoties taškų atitinka bendrąjį kursą, 60 proc. – išplėstinį kursą. Viso egzamine galima surinkti 60 taškų, 10 iš jų už uždavinius su pasirenkamais atsakymais. Egzamino metu tikrinami šių sričių įgūdžiai: lygtys, nelygybės ir jų sistemos, geometrija, funkcijos ir analizės pradmenys, kombinatorika, tikimybės ir statistika. Matematikos egzaminas – vienas didžiausių iššūkių abiturientams, kurio rezultatai kasmet prastėja.

Pernai šio egzamino neišlaikė kas trečias laikiusysis (35,4 proc.). Šiemet matematikos egzaminą pasirinko laikyti 15 tūkst. abiturientų. Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) duomenimis, egzaminų rinkimosi tendencijos nesiskiria nuo ankstesnių metų. Kaip ir pernai, norintys laikyti valstybinius brandos egzaminus dažniausiai rinkosi anglų kalbos, matematikos, biologijos, istorijos egzaminus. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 28 d. – liepos 13 d. Jos rezultatai bus paskelbti ne vėliau kaip iki liepos 17 d.

Išeiti iš AMP versijos