Pažįstami nepažįstamieji: kaip gerai pažįstate savo partnerį?

Pažįstami ar nepažystami

Atvirumas santykiuose skatina intymumą ir stiprina sąjungą. Kaip tinkamai įvertinti, kiek partneris yra atviras ir sąžiningas su mumis? Ar turėtume besąlygiškai pasitikėti savo nuomone? Neseniai atlikto tyrimo rezultatai padeda atsakyti į šį klausimą.

Pastaraisiais metais tyrėjai ypač domisi tokiu intymių partnerių santykių aspektu kaip autentiškumas. Ši sąvoka reiškia norą būti atviram, sąžiningam ir nuoširdžiam su mylimu žmogumi.

Kaip rodo gyvenimo patirtis ir patvirtina moksliniai tyrimai, laimingiems santykiams svarbu būti autentiškam su partneriu.

Remdamasis naujausiais tyrimais, kognityvinės krypties psichologas Davidas Lundenas nagrinėja atvirumo intymiuose santykiuose temą: kaip tiksliai poroje suvokiame vienas kitą? Ar žmonės gali tiksliai pasakyti, kada partneris yra atviras, o kada – ne?

 

AUTENTIŠKUMO SANTYKIUOSE ASPEKTAI

Psichologai Robertas Wickhamas ir Melissa Bond paskelbė dviejų autentiškų santykių aspektų tyrimą. Teoriškai būtent šiuos intymumo aspektus partneriai turi tinkamai suvokti, kad santykiai vystytųsi tinkama linkme.

 

Intymumo rizika

Pirmasis aspektas vadinamas intymumo rizikos priėmimu ir yra susijęs su mūsų noru atsiverti, dalytis mintimis ir jausmais su partneriu. Tai neabejotinai mus suartina, tačiau neišvengiamai kyla ir rizika. Pavyzdžiui, jei partneris nepakankamai jautriai ar atmestinai vertina tai, kuo dalijamės, tai gali pakenkti mūsų savigarbai ir pabloginti santykius apskritai.

 

Sukčiavimo nepriimtinumas

Antrasis aspektas – sukčiavimo/apgaulės nepriimtinumas – reiškia nenorą apgauti ar suklaidinti partnerį. Apgaule grįsti santykiai yra pasmerkti… Tačiau net ir tvirtuose santykiuose kartais partneriai yra priversti ką nors slėpti – dėl gėdos ar nenoro išgąsdinti, įskaudinti ar supykdyti mylimąjį. Vis dėlto kartais kiekvienam tenka atskleisti tiesą ir susitaikyti su esama padėtimi.

 

TYRIMAS

Wickhamas ir Bond paprašė 107 heteroseksualių porų užpildyti klausimynus. Pirmiausia kiekvienas dalyvis įvertino savo pasirengimą rizikuoti, būti atviru ir pasiruošusiu neapgaudinėti, tada tuo pačiu požiūriu įvertino savo partnerį. Tuomet psichologai duomenis apdorojo naudodami “Tiesos ir šališkumo” analizės metodą. Šiuo statistiniu metodu vertinamas žmonių suvokimo tikslumas ir šališkumas. Lyginami asmens sau ir partneriui suteikti įvertinimai su partnerio suteiktais įvertinimais.

Viena vertus, susivokimas poroje laikomas tiksliu, kai partnerio vertinimas sutampa su mūsų vertinimu. Kita vertus, jei savo partnerį vertiname maždaug taip pat, kaip ir save, didelė tikimybė, kad tai yra projekcija.

“Galite priskirti panašias į savo mintis, jausmus ir motyvus kitam asmeniui”, – aiškina Davidas Lundenas. Tai žmogaus prigimties savybė. Tačiau būtent dėl projekcijų žmonės tampa „akli“, nesugeba pamatyti ir įžvelgti unikalių ir svarbių savo partnerio savybių.

IŠVADOS

Išanalizavę informaciją, psichologai padarė keletą įdomių išvadų:

 

Žmonės yra linkę tiksliai įvertinti savo partnerių intymumo riziką

Jei mylimas žmogus yra uždaras ir retai dalijasi su mumis savo mintimis, mums aišku, kad jis nėra pasirengęs rizikuoti. Kita vertus, jei jis yra atviras ir kalba apie savo jausmus ir patirtį – mums nėra sunku tai suprasti ir įvertinti.

 

Turime nuspręsti, ar tikime savo partneriu

Galbūt jis mums meluoja, bet mes tikime jo žodžiais. Arba priešingai – abejojame, kai išgirstame tiesą. Be to, galime niekada nesužinoti, kad buvome apgauti. Todėl nenuostabu, kad suvokimas, ar partneris gali mus apgaudinėti santykiuose, dažniau remiasi prognozėmis nei tiksliais vertinimais. Jei patys esame atviri ir sąžiningi su partneriu, esame linkę manyti, kad tai yra abipusis dalykas. Jei norime apgaudinėti, tikimės apgaulės ir iš savo antrosios pusės.

 

Prognozės ne visada lemia klaidingą suvokimą

Esmė ta, kad esame linkę susirasti partnerius su panašiomis pažiūromis ir charakterio savybėmis.

 

Žmonės linkę vertinti partnerių sąžiningumą remdamiesi savo įsitikinimais

Eksperimento dalyviai buvo pasirengę vertinti partnerį blogiau nei save. Tai reiškia, kad sąžiningi žmonės manė, jog jų sutuoktinis taip pat yra sąžiningas su jais, bet vis dėlto šiek tiek mažiau nei jie patys. Tyrėjai tai pavadino “projekciniu skepticizmu” – visiškai sveiku požiūriu į partnerio sąžiningumo vertinimą.

 

KĄ TAI REIŠKIA?

Davidas Lundenas, remdamasis tyrimo rezultatais, daro išvadą: “Visi šie duomenys nepasako, ką keisti savo elgesyje, kad santykiai būtų laimingesni. Jie padeda blaiviai suvokti, kad mūsų gebėjimas giliai pažinti partnerį yra labai ribotas. Ypač turime būti budrūs, kai išvados apie mylimą žmogų labiau grindžiamos mūsų prognozėmis ir jausmais nei aiškiu suvokimu.”

Exit mobile version