Didysis Penktadienis

Didysis penktadienis. Tai labiausiai sielvartinga krikščionių kalendoriaus , nes tai – Kristaus mirties ir palaidojimo diena. Dirbama mažiau, laikomasi tylos. Malkų kapoti, švarintis, tvarkytis jau negalima.

Didžioji savaitė ir Didysis penktadienis – tai išskirtinės gavėnios „septynių savaičių pasninko ir atgailos laiko nuo Užgavėnių iki “ savaitė ir diena, todėl religinio turinio raštuose šie pavadinimai rašytini didžiąja raide.

Ši diena darbo diena.

Data

2021-04-02

Laikas

Visą dieną
Kategorijos
Back to top button