Atsakymai į klausimą „Kada…?“

Kada mokamos išmokos Lietuvoje?

Sužinokite, kada ir kokiomis dienomis mokamos šios išmokos: darbo paieškos išmoka (bedarbio pašalpa), vaiko pinigai, socialinė pašalpa, biuletenis, ligos išmoka, prastovų išmoka, pensija, išmoka savarankiškai dirbantiems.

Išmokų ar pašalpų datos Lietuvoje

Kada mokama darbo paieškos išmoka (bedarbio pašalpa)?

Darbo paieškos išmokos dydis – 33 proc. MMA, galiojusios tą mėnesį, už kurį mokama darbo paieškos išmoka.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. MMA padidinus iki 642 eurų, darbo paieškos išmoka už sausį sieks 211,86 euro.

Darbo paieškos išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį kalendorinį mėnesį. Darbo paieškos išmoka pradedama mokėti nuo 17 einamojo mėn. dienos, mokama iki mėnesio pabaigos.

Kada mokami vaiko pinigai?

Vaiko pinigai mokami iki kol vaikui sukaks 18 metų.

Vaikų išlaikymo išmoka (vaiko pinigai) bus mokama už praėjusį mėnesį ne anksčiau kaip kiekvieno mėnesio 23 dieną ir ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.

Kada mokama socialinė pašalpa?

2021 01 04 SADM baziniai dydziai nuo kuriu priklausys ismokos 2021 011

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMO GRAFIKAS

Eil.

Nr.

Pinigų pervedimo mokėtojui diena Mokėtojas Mokėjimo būdas Išmokėjimo terminai Išmokų rūšys
1. 1-31 diena Bankai pavedimai x Laidojimo išmokos

Išmokos vaikams (vienkartinės išmoka įsikurti)

2. 10 diena AB Lietuvos paštas

Bankai

 

pristatymai,

pavedimai

 

10-20 Šalpos išmokos
3. 12 diena Bankai

Savivaldybės administracija

 

pavedimai,

nepiniginė forma (kortelės, pavedimai už šeimoms suteiktas paslaugas)

kasoje

 

 

12-22

Išmokos vaikams

(išmoka vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai)

4. 14 diena Bankai

Savivaldybės administracija

PNSP centras

pavedimai, nepiniginė forma (kortelės, pavedimai už šeimoms suteiktas paslaugas), kasoje  

 

14-24

Socialinės pašalpos,

kitos socialinės išmokos, kompensacijos

Kada mokama biuletenio išmoka (ligos išmoka)?

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius sprendimą dėl ligos išmokos skyrimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje dienos.

Ligos išmokos išmokamos ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pervedamos į išmokos gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.

Kada mokama pensija?

Pensija mokama ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir duomenų gavimo.

Senatvės pensija mokama už einamąjį mėnesį.

Senatvės pensija gali būti:

 1. pervedama į asmeninę sąskaitą;
 2. pristatoma į namus kiekvieno mėn. 10-26 d. jei:
  1. 2009 m. gruodžio mėn. pensiją gavote į namus;
  2. esate netekęs 75–100% darbingumo arba Jums yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis arba didelių specialiųjų poreikių lygis;
  3. gyvenate vietovėse, kuriose nėra galimybes išgryninti pinigus;
  4. esate 80 metų ir vyresni.

Kada mokama savarankiškai dirbančių išmoka?

IŠMOKOS MOKĖJIMO TVARKA  

 • Savarankiškai dirbančiam asmeniui išmoka bus mokama už praėjusį kalendorinį mėnesį ir sieks 260 eurų.
 • Jeigu ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas trumpesnis nei kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis proporcingai mažinamas.
 • Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo to, kiek savarankiškų veiklų jis vykdo.
 • Išmoka pasinaudoti gali ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti savarankiškai dirbantys asmenys: pensininkai, neįgalieji ir pirmą kartą pradėję veiklą.
 • Ši išmoka nebus įtraukta į draudžiamąsias pajamas ir neturės įtakos jokioms kitoms išmokoms bei galės būti gaunama kartu su kitomis socialinio draudimo išmokomos – ligos, motinystės, vaiko priežiūros, nedarbo išmokomis ar pensija.
 • Sprendimą dėl išmokos skyrimo priima Užimtumo tarnyba, o išmoką moka „Sodra“. Išmoka mokama kas mėnesį už praėjusį kalendorinį mėnesį, nuo 17 einamojo mėnesio dienos iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.
 • Jei savarankiškai dirbančio asmens veikla bus apribojama ir pateks į Valstybinės mokesčių inspekcijos Savarankiškai dirbančių asmenų, pripažintų nukentėjusiais nuo ekstremaliosios situacijos ir karantino, kurio metu Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustato ūkinės veiklos apribojimus, sąrašą – nuo 2021 m. sausio 1 d. išmokos mokėjimas bus tęsiamas.

Jei radote klaidą, praneškite mums apie tai pažymėdami tekstą ir paspausdami Ctrl+Enter.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Back to top button

Pranešimas apie klaidą

Šis tekstas bus išsiųstas mūsų redaktoriams: