Medžioklės kalendorius 2023 metams


Nuo 2023 m. spalio 15 d. iki sausio 31 d. galima medžioti gyvūnus juo varant. Žinoma, reikia atsižvelgti į Medžioklės taisyklių 15.2 papunktyje nustatytus atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių medžioklės terminus. Lapes, mangutus, kanadines audines, miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus medžioti varant ne miškuose leidžiama nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d.

Medžioklės kalendorius – kada ir ką galima medžioti 2023 metais

Elnių medžioklė

Briedžius

Patinus – nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.
Pateles – nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d.
Jauniklius – nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d.

Tauriuosius elnius

Patinus – nuo rugpjūčio 15 d. iki sausio 31 d.
Pateles ir jauniklius – nuo rugsėjo 15 d. iki sausio 15 d.

Danielius

Patinus – nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d.
Pateles ir jauniklius – nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d.

Stirnas

Patinus – nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.
Pateles ir jauniklius – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Šernus

Visus metus

Vilkus, paprastuosius šakalus

Nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d. (išnaudojus nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau).

Miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus

Nuo liepos 1 d. iki kovo 31 d.

Barsukus

Nuo spalio 1 d. iki gruodžio 1 d.

Pilkuosius kiškius

Nuo lapkričio 3 d. iki sausio 31 d.

Bebrus

Nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 d.

Želmenines ir baltakaktes žąsis

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.

Didžiąsias antis, rudagalves krykles, klykuoles, kanadines bernikles

Nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.

Kuoduotąsias antis, laukius

Nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 15 d.

Fazanus

Nuo rugsėjo 1 d. iki balandžio 30 d.

Keršulius, uolinius karvelius

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.

Kovus, pilkąsias varnas

Nuo liepos 1 d. iki vasario 28 d. (keliamaisiais metais iki vasario 29 d.)

Lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas, ondatras

Visus metus.

Išeiti iš AMP versijos